بلاگ

بیت کوین چگونه انتقال داده میشود ؟

در نسخه ساده آن: اگر می خواهید از کسی بیت کوین دریافت کنید فقط کافی است آدرس خود را بدهید. در این حالت تمام شبکه بیت کوین بررسی خواهد  شد ...

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

ادامه مطلب